1. Trang Chủ
  2. Sản Phẩm
  3. Thiết Bị Điện Công Nghiệp
Khởi Động Từ Schneider LC1E--

Khởi Động Từ Schneider LC1E--

Khởi Động Từ Schneider LC1E-- Dùng để đóng ngắt thường xuyên các mạch điện động lực.
3267
Liên hệ
Kinh Doanh: 0274 3599 049 (Tâm)
Kỹ Thuật: 090 996 1219 (Tân)

Thông số kỹ thuật:

- Thông số : điện áp coil điện, dòng điện áp.
- Cách chọn khởi động từ : i khởi = i dòng định mức x ( 1.2-1.4)

Khởi Động Từ Schneider Easypact TVS
LC1E06B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 06A - 24V GIÁ CALL
LC1E06F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 06A - 110V GIÁ CALL
LC1E06M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 6A - 220V GIÁ CALL
LC1E06Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 06A - 380V GIÁ CALL
LC1E09B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 09A - 24V GIÁ CALL
LC1E09F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 09A - 110V GIÁ CALL
LC1E09M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 9A - 220V GIÁ CALL
LC1E09Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 09A - 380V GIÁ CALL
LC1E120B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 24V GIÁ CALL
LC1E120F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 110V GIÁ CALL
LC1E120M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 220V GIÁ CALL
LC1E120Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 380V GIÁ CALL
LC1E12B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 24V GIÁ CALL
LC1E12F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 110V GIÁ CALL
LC1E12M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 220V GIÁ CALL
LC1E12Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 380V GIÁ CALL
LC1E160B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 24V GIÁ CALL
LC1E160F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 110V GIÁ CALL
LC1E160M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 220V GIÁ CALL
LC1E160Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 380V GIÁ CALL
LC1E18B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 24V GIÁ CALL
LC1E18F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 110V GIÁ CALL
LC1E18M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 220V GIÁ CALL
LC1E18Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 380V GIÁ CALL
LC1E25B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 24V GIÁ CALL
LC1E25F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 110V GIÁ CALL
LC1E25M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 220V GIÁ CALL
LC1E25Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 380V GIÁ CALL
LC1E32B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 24V GIÁ CALL
LC1E32F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 110V GIÁ CALL
LC1E32M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 220V GIÁ CALL
LC1E32Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 380V GIÁ CALL
LC1E38B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 24V GIÁ CALL
LC1E38F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 110V GIÁ CALL
LC1E38M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 220V GIÁ CALL
LC1E38Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 380V GIÁ CALL
LC1E40B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 24V GIÁ CALL
LC1E40F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 110V GIÁ CALL
LC1E40M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 220V GIÁ CALL
LC1E40Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 380V GIÁ CALL
LC1E50B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 24V GIÁ CALL
LC1E50F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 110V GIÁ CALL
LC1E50M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 220V GIÁ CALL
LC1E50Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 380V GIÁ CALL
LC1E65B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A - 24V GIÁ CALL
LC1E65F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A -110V GIÁ CALL
LC1E65M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A - 220V GIÁ CALL
LC1E65Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A - 380V GIÁ CALL
LC1E80B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 24V GIÁ CALL
LC1E80F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 110V GIÁ CALL
LC1E80M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 220V GIÁ CALL
LC1E80Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 380V GIÁ CALL
LC1E95B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 24V GIÁ CALL
LC1E95F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 110V GIÁ CALL
LC1E95M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 220V GIÁ CALL
LC1E95Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 380V GIÁ CALL
Sản Phẩm Khác