Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương
  1. Trang Chủ
  2. Sản Phẩm
  3. Thiết Bị Điện Công Nghiệp
Khởi Động Từ Schneider LC1E--

Khởi Động Từ Schneider LC1E--

Khởi Động Từ Schneider LC1E-- Dùng để đóng ngắt thường xuyên các mạch điện động lực.
2798
Liên hệ
Kinh Doanh: 0274 3599 049 (Tâm)
Kỹ Thuật: 090 996 1219 (Tân)

Thông số kỹ thuật:

- Thông số : điện áp coil điện, dòng điện áp.
- Cách chọn khởi động từ : i khởi = i dòng định mức x ( 1.2-1.4)

Khởi Động Từ Schneider Easypact TVS
LC1E06B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 06A - 24V GIÁ CALL
LC1E06F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 06A - 110V GIÁ CALL
LC1E06M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 6A - 220V GIÁ CALL
LC1E06Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 06A - 380V GIÁ CALL
LC1E09B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 09A - 24V GIÁ CALL
LC1E09F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 09A - 110V GIÁ CALL
LC1E09M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 9A - 220V GIÁ CALL
LC1E09Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 09A - 380V GIÁ CALL
LC1E120B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 24V GIÁ CALL
LC1E120F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 110V GIÁ CALL
LC1E120M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 220V GIÁ CALL
LC1E120Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 120A - 380V GIÁ CALL
LC1E12B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 24V GIÁ CALL
LC1E12F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 110V GIÁ CALL
LC1E12M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 220V GIÁ CALL
LC1E12Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 12A - 380V GIÁ CALL
LC1E160B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 24V GIÁ CALL
LC1E160F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 110V GIÁ CALL
LC1E160M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 220V GIÁ CALL
LC1E160Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 160A - 380V GIÁ CALL
LC1E18B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 24V GIÁ CALL
LC1E18F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 110V GIÁ CALL
LC1E18M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 220V GIÁ CALL
LC1E18Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 18A - 380V GIÁ CALL
LC1E25B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 24V GIÁ CALL
LC1E25F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 110V GIÁ CALL
LC1E25M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 220V GIÁ CALL
LC1E25Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 25A - 380V GIÁ CALL
LC1E32B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 24V GIÁ CALL
LC1E32F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 110V GIÁ CALL
LC1E32M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 220V GIÁ CALL
LC1E32Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 32A - 380V GIÁ CALL
LC1E38B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 24V GIÁ CALL
LC1E38F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 110V GIÁ CALL
LC1E38M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 220V GIÁ CALL
LC1E38Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 38A - 380V GIÁ CALL
LC1E40B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 24V GIÁ CALL
LC1E40F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 110V GIÁ CALL
LC1E40M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 220V GIÁ CALL
LC1E40Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 40A - 380V GIÁ CALL
LC1E50B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 24V GIÁ CALL
LC1E50F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 110V GIÁ CALL
LC1E50M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 220V GIÁ CALL
LC1E50Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 50A - 380V GIÁ CALL
LC1E65B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A - 24V GIÁ CALL
LC1E65F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A -110V GIÁ CALL
LC1E65M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A - 220V GIÁ CALL
LC1E65Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 65A - 380V GIÁ CALL
LC1E80B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 24V GIÁ CALL
LC1E80F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 110V GIÁ CALL
LC1E80M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 220V GIÁ CALL
LC1E80Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 80A - 380V GIÁ CALL
LC1E95B KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 24V GIÁ CALL
LC1E95F KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 110V GIÁ CALL
LC1E95M KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 220V GIÁ CALL
LC1E95Q KHỞI ĐỘNG TỪ EASYPACT 95A - 380V GIÁ CALL
Sản Phẩm Khác
Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương