Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương
  1. Trang Chủ
  2. Sản Phẩm
  3. Thiết Bị Điện Công Nghiệp
Relay Nhiệt Schneider LRE--

Relay Nhiệt Schneider LRE--

Rơ Le (relay) Nhiệt là thiết bị điện hỗ trợ bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải, thường được dùng kèm với khởi động từ, contactor
2421
Liên hệ
Kinh Doanh: 0274 3599 049 (Tâm)
Kỹ Thuật: 090 996 1219 (Tân)

Thông số kỹ thuật:

- Quy cách chọn relay nhiệt: I relay nhiệt < I khởi động từ 

RELAY NHIỆT SCHNEIDER LRE--
LRD07 RƠ LE NHIỆT TESYS 1.6 - 2.5 GIÁ CALL
LRD08 RƠ LE NHIỆT TESYS 2.5 - 4 GIÁ CALL
LRD10 RƠ LE NHIỆT TESYS 4 - 6 GIÁ CALL
LRD21 RƠ LE NHIỆT TESYS 12 - 18 GIÁ CALL
LRD22 RƠ LE NHIỆT TESYS 16 - 24 GIÁ CALL
LRD32 RƠ LE NHIỆT TESYS 23 - 32 GIÁ CALL
LRE05 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 0.63 - 1 GIÁ CALL
LRE06 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 1 - 1.6 GIÁ CALL
LRE07 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 1.6 - 2.5 GIÁ CALL
LRE08 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 2.5 - 4 GIÁ CALL
LRE10 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 4 - 6 GIÁ CALL
LRE12 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 5.5 - 8 GIÁ CALL
LRE14 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 7 - 10 GIÁ CALL
LRE16 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 9 - 13 GIÁ CALL
LRE21 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 12 - 18 GIÁ CALL
LRE22 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 16 - 24 GIÁ CALL
LRE35 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 30 - 38 GIÁ CALL
LRE355 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 30 - 40 GIÁ CALL
LRE357 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 37 - 50 GIÁ CALL
LRE359 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 48 - 65 GIÁ CALL
LRE361 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 55 - 70 GIÁ CALL
LRE363 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 63 - 80 GIÁ CALL
LRE365 RƠ LE NHIỆT EASYPACT 80 - 104 GIÁ CALL
Sản Phẩm Khác
Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương