Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương
  1. Trang Chủ
  2. Sản Phẩm
  3. Bơm Thủy Lực (Dầu)
Bơm Nhông HPG----

Bơm Nhông HPG----

Bơm Dầu là cơ cấu biến đổi năng lượng, biến cơ năng thành năng lượng của dầu. Bơm thực hiện biến đổi năng lượng bằng cách thay đổi thể tích các buồng làm việc, khi thể tích các buồng tang, bơm hút dầu, bơm đẩy dầu ra và thực hiện chu kỳ nén, tạo một áp suất nhất định trong hệ thống thủy lực.
2586
Liên hệ
Kinh Doanh: 0274 3599 049 (Tâm)
Kỹ Thuật: 090 996 1219 (Tân)

Thông số kỹ thuật: 

BƠM NHÔNG

MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
HGP-1A-F2-R-X-2B  GIÁ CALL 
HGP-1A-F3-R-X-2B  GIÁ CALL 
HGP-1A-F4-R-X-2B  GIÁ CALL 
HGP-1A-F5-R-X-2B  GIÁ CALL 
HGP-1A-F6-R-X-2B  GIÁ CALL 
HGP-1A-F8-R-X-2B  GIÁ CALL 
   
HGP-3A-F10-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F14-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F17-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F19-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F21-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F23-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F25-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F28-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F30-R-X-2B ( 15.8-17.46)  GIÁ CALL 
   GIÁ CALL 
HGP-3A-F19-R-X-2B  (19.05)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F23-R-X-2B  (19.05)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F25-R-X-2B  (19.05)  GIÁ CALL 
HGP-3A-F28-R-X-2B  (19.05)  GIÁ CALL 
Sản Phẩm Khác
Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương