Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương
  1. Trang Chủ
  2. Sản Phẩm
  3. Phụ Kiện Xy Lanh - Van - Lọc
Đồng Hồ Dầu PVN

Đồng Hồ Dầu PVN

Đồng Hồ Dầu dùng để đo áp suất trong hệ thống thủy lực, qua đó điều chỉnh áp suất theo mục đích sử dụng và hỗ trợ kiểm tra hệ thống thủy lực
3728
Liên hệ
Kinh Doanh: 0274 3599 049 (Tâm)
Kỹ Thuật: 090 996 1219 (Tân)

Thông số kỹ thuật: 

ĐỒNG HỒ DẦU (CHÂN ĐỨNG)
MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ MÃ HÀNG ĐƠN GIÁ
LA-63  -1-0kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  -1-0kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  5kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  5kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  7kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  7kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  10kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  10kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  15kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  25kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  25kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  35kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  50kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  40kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  70kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  50kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  100kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  100kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  150kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  250kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  250kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  400kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  350kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  500kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  400kg/cm2   GIÁ CALL  LA-100  600kg/cm2   GIÁ CALL 
LA-63  500kg/cm2   GIÁ CALL     
LA-63  600kg/cm2   GIÁ CALL     
LA-63  700kg/cm2   GIÁ CALL     
Sản Phẩm Khác
Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương