Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương
  1. Trang Chủ
  2. Sản Phẩm
  3. Xy Lanh Thủy Lực ( Dầu )
Xy Lanh Dầu HDX MOB

Xy Lanh Dầu HDX MOB

-Xy lanh vuông khí nén có nhiệm vụ biến đổi năng lượng khí nén thành năng lượng cơ học, chuyển động thẳng
3695
Liên hệ
Kinh Doanh: 0274 3599 049 (Tâm)
Kỹ Thuật: 090 996 1219 (Tân)

Thông số kỹ thuật: 

Xy Lanh Dầu HDX
HÀNH TRÌNH ĐƯỜNG KÍNH
32 40 50 63 80 100 125
50  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
100  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
150  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
200  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
250  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
300  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
350  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
400  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
450  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
500  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
600  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
700  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
800  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
900  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
1000  GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL   GIÁ CALL 
Sản Phẩm Khác
Thiết Bị Khi Nén Thủy Lực Điện Công nghiệp Tân Toàn Phát Bến Cát Bình Dương